SUPPORT 

Obecne najważniejsze potrzeby/

Current top needs:

24.03.2022 :

Kolejne rodziny, na które czekamy, dotarły wczoraj, 24.03.2022 do Lwowa. Są zakwaterowane w szkole, musza trochę odpocząć - byli w drodze z Mariupola od 16 marca! i będą niebawem kierować się do Polski. Przygotowujemy dla nich zakwaterowanie i niezbędną pomoc. /

The next families we are waiting for arrived yesterday, 24.03.2022 in Lviv. They are accommodated in school, they need to rest a little - they were on their way from Mariupol since 16 March! and will be heading to Poland soon. We are preparing accommodation and necessary assistance for them.

Wpieramy realizację zajęć dla dzieci z Ukrainy - zaopatrujemy Centrum Młodzieżowe w niezbędne materiały do zajęć! /

We support the implementation of activities for children from Ukraine - we supply the Youth Center with necessary materials for classes! 


Obecnie czekamy na kolejnych gości, tym razem z Mariupola. Po 10 dniach zupełnego braku kontaktu, otrzymaliśmy wczoraj, 18.03.2022, informację od naszej organizacji partnerskiej z Mariupola, że udało im się ewakuować z oblężonego miasta i będą próbowali dotrzeć do Polski. To osoby, z którymi jeszcze 26 i 27.02.2022 pracowaliśmy online nad wspólnym projektem dla nauczycieli i edukatorów z Polski i Ukrainy. Nikt z nas nie wyobrażał sobie takie scenariusza, kiedy pod koniec lutego wybieraliśmy hostel dla polskiej grupy w Mariupolu. Wizyta studyjna planowana była na wrzesień 2022 ... / 

Currently we are waiting for more guests - refugees, this time from Mariupol. After 10 days of no contact, yesterday, on 18.03.2022, we received information from our partner organization from Mariupol that they managed to evacuate the besieged city and they will try to get to Poland. These are the people with whom on 26 i 27.02.2022 we worked online on a joint project for teachers and educators from Poland and Ukraine. None of us imagined such a scenario when at the end of February we were choosing a hostel for the Polish group in Mariupol. The study visit was planned for September 2022 ... 

Od 28.02.2022 udzieliliśmy kompleksowej pomocy 3 rodzinom - kontakt w sprawach transportu z granicy z Polską do Katowic, pomoc w zakwaterowaniu, organizacji przedszkola, szkoły, zakupy na start, wsparcie w pierwszych dniach pobytu. Dla jednej rodziny wynajęte zostało mieszkanie z pośrednictwem stowarzyszenia. /

Since 28.02.2022 we have provided comprehensive assistance to 3 families - contact about transport from Polish border to Katowice, help with accommodation, organization of kindergarten, school, shopping for starters, support during first days of stay. For one family we rented an apartment through the association

To również nasi goście :)

They are also our guests :)