"Human rightS, our rights!"

Przedstawiamy rezultaty projektu/ We present the results of the project: 

Z radością prezentujemy rezultaty projektu Erasmus + "Human Rights, Our Rights!”, w którym uczestnicy z Polski mogli wziąć udział dzięki współpracy Stowarzyszenia Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl z koordynatorem projektu - Taekwondo Klub Maksimir z Chorwacji oraz ArTeam z Bułgarii i Babilon Travel z Rumunii.

W grupie polskiej w wymianie uczestniczyła młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu.

Projekt „Human Rights, Our Rights!" finansowano przez Unię Europejską z programu Erasmus + KA 1.

Daty realizacji projektu: 19.11. - 26.11.2021.

Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu i dzielenia się jej zawartością oraz zapraszanie znajomych do śledzenia jej: FACEBOOK PROJEKTOWY

Dodatkowo zapraszamy do oglądania zdjęć:

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI Z PROJEKTU

oraz wideo z prezentacji uczestników, w którym przedstawili oni główną ideę projektu:

WIDEO PROJEKTOWE

 

Główny cel projektu to poszerzenie wiedzy uczestników na temat praw człowieka przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, a także sposobów korzystania z tych praw i upominania się o nie, co stanowi warunek ich równego włączenia w życie społeczne. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią znaczną część populacji na całym świecie, a mimo to pozostają jedną z najbardziej marginalizowanych i wrażliwych grup społecznych. Powszechnie odmawia się im prawa do uczestnictwa w powszechnym systemie szkolnictwa i w miejscu pracy, do niezależnego życia w społeczności, do głosowania, do uczestnictwa w sporcie i działalności kulturalnej, do korzystania z ochrony socjalnej, do dostępu do wymiaru sprawiedliwości, do wyboru leczenia i do swobodnego zaciągania zobowiązań prawnych, takich jak kupno i sprzedaż nieruchomości. /

We are happy to present the results of the Erasmus + project "Human Rights, Our Rights!", in which participants from Poland were able to participate thanks to the cooperation of the Association of Activities of various kinds niemarudni.pl with the project coordinator - Taekwondo Klub Maksimir from Croatia, ArTeam from Bulgaria and Babylon Travel from Romania.

In the Polish group, young people from the Youth Cultural Centre No. 2 in Piekary Śląskie and the Primary School No. 45 in Bytom participated in the exchange.

The project "Human Rights, Our Rights!" was financed by the European Union from the Erasmus + KA 1 programme.

Dates of project implementation: 19.11. - 26.11.2021.

Place: Zagreb, Croatia.

We invite you to read and share the project page and invite your friends to follow it: 

PROJECT FACEBOOK

Additionally, we invite you to view photos:

PROJECT PHOTO ALBUM

and a video from the presentation of the participants, in which they presented the main idea of the project:

PROJECT VIDEO

 The main objective of the project was to raise the awareness of the participants about the human rights of people with disabilities and how to exercise and demand these rights as a condition for their equal inclusion in society. People with disabilities represent a significant proportion of the world's population, yet they remain one of the most marginalised and vulnerable groups in society. They are widely denied their rights to participate in the mainstream school system and the workplace, to live independently in the community, to vote, to participate in sports and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment and to freely enter into legal obligations such as buying and selling property.


Już niedługo rozpoczniemy realizację kolejnego projektu Erasmus+ "Prawa człowieka: Nasze Prawa!" we współpracy z Para Taekwondo Klub Krijesnice z Chorwacji - organizator oraz partnerami: ArTeam z Bułgarii i Stowarzyszenia Babilon Travel z Rumunii. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat praw człowieka przysługujących osobom niepełnosprawnym. / We will soon start another Erasmus+ project "Human Rights: Our Rights!" in cooperation with Para Taekwondo Klub Krijesnice from Croatia - the organiser and partners: ArTeam from Bulgaria and Babylon Travel Association from Romania. The main objective of the project is to increase the knowledge of the participants about the human rights of people with disabilities. 

Więcej informacji w artykule / More information in the article