Wizyta przygotowawcza / Preparatory visit

Spotkanie w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Piekarach Śl. z przedstawicielami dyrekcji oraz Urzędu Miasta: Zastępcą Prezydenta Miasta Piekary Śl. - Panem Pawłem Słotą oraz Panem Dariuszem Borkiem - Inspektorem Kancelarii Prezydenta Miasta. Omówiono zasady współpracy oraz organizacji zajęć kulinarnych, zwiedziliśmy zaplecze kuchenne oraz jadalnię. / Meeting at the Complex of Technical and Vocational Schools in Piekary Śl. with representatives of the management and the Municipality: Deputy Mayor of Piekary Śl. - Mr. Paweł Słota and Mr. Dariusz Borek - Inspector of the Chancellery of the President of the City. The principles of cooperation and organization of culinary activities were discussed, we visited the kitchen facilities and dining room. 

Następnie odwiedziliśmy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śl - miejsce warsztatów i spotkań podczas wymiany oraz Dom Pielgrzyma - miejsce zakwaterowania grupy projektowej./ Then we visited the Youth Culture Centre No. 2 in Piekary Śl - a place of workshops and meetings during the exchange and the Pilgrim's House - the accommodation of the project group.

Na zakończenie zaprosiliśmy naszych gości na koncert do NOSPR Katowice./ At the end, we invited our guests to a concert in NOSPR Katowice.