Pomoc dla Ukrainy

Nasze stowarzyszenie, jako mała organizacja, zajmuje się celową pomocą w lokalnym środowisku dla konkretnych osób. Diagnozujemy bieżące potrzeby zgłaszających się do nas rodzin/ osób z Ukrainy i udzielamy wsparcia rzeczowego oraz logistycznego (pomoc w znalezieniu mieszkania, niezbędne opłaty na start - czynsz, media, telefony, wyżywienie; pomoc w znalezieniu szkoły, przedszkola i pracy; nauka języka i inne).

Naszym celem jest wsparcie na START , którego wynikiem będzie usamodzielnienie naszych podopiecznych i umiejętność odnalezienia się w polskiej rzeczywistości przynajmniej do czasu możliwości powrotu do swojego kraju, w zależności od decyzji, jakie podejmą poszczególne osoby. /

Our association, as a small organization, focuses on targeted assistance in the local environment for specific individuals. We diagnose current needs of families/people from Ukraine who come to us and we provide material and logistic support (help in finding an apartment, necessary payments for the start - rent, media, phones, food; help in finding school, kindergarten and work; language classes and others).

Our goal is to provide START support, which will result in our guests becoming independent and able to find their place in the Polish reality at least until they are able to return to their own country, depending on the decisions made by the individuals.

Koordynatorka pomocy dla osób z Ukrainy:

Svitlana "LANA" Grant - wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności, uczestniczka projektu Solidarności w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich od maja 2021. Posługuje się płynnie językami: ukraińskim, rosyjskim, angielskim oraz polskim.

W przyszłości zamierza studiować pedagogikę, chwilowo poświęciła się pomocy swoim rodakom - pomaga jako tłumaczka, prowadzi zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży, koordynuje działania związane z pomocą rodzinom na miejscu oraz transportem z granicy do Katowic lub okolicznych miejscowości. /

Svitlana "LANA" Grant - European Solidarity Corps volunteer, participant of the Solidarity Project at the Youth Culture Center No. 2 in Piekary Slaskie since May 2021. She speaks fluent Ukrainian, Russian, English and Polish.

In the future she plans to study pedagogy, for the time being she has dedicated herself to helping her fellow citizens - she helps as a translator, runs afternoon classes for children and teenagers, coordinates activities related to helping families on the local level and transporting them from the border to Katowice or surrounding towns.

wydatki

Zakupy spożywcze, poduszki, pościel, przybory kuchenne, opłaty za telefony.

darowiznyDAROWIZNY MOŻNA WPŁACAĆ NA JEDNO

Z PODANYCH KONT W WYBRANEJ WALUCIE/

DONATIONS CAN BE SENT TO ONE OF THE ACCOUNTS LISTED IN THE CURRENCY OF YOUR CHOICE: