Przez żołądek do serca Europy/ 

From food to Europe heart

PRZED WYMIANĄ/ befor exchange (chcesz wiedzieć więcej - kliknij!) / BEFORE EXCHANGE (click to read more!) 

Infopack_FOOD.pdf

Wymiana informacji oraz pomysłów + integracja w sieci/ Exchange of information and ideas + networking

LOSOWANIE POTRAW/ FOOD LOTTERY


WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA/ PREPARATORY VISIT

8 marca wieczorem byłyśmy już wszystkie w komplecie: Alemka - Chorwacja, Marcela - Czechy, Leila - Gruzja i Dobrota - Polska. Marceli towarzyszyła studentka jako tłumaczka. 

9 marca odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Techniczno Zawodowych w Piekarach Śląskich - zwiedziliśmy szkołę i kuchnię wraz z jadalnią, w której będą odbywały się warsztaty kulinarne, spotkaliśmy się z dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami miasta - Panem Prezydentem Pawłem Słotą oraz Panem Dariuszem Borkiem - Inspektorem Kancelarii Prezydenta Miasta. Następnie odwiedziliśmy Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - miejsce warsztatów i siedzibę Klubu Młodzieżowego KOMKE oraz Dom Pielgrzyma - miejsce noclegowe. Był także czas na odwiedzenie Strefy Kultury w Katowicach - stolicy regionu. 

Podczas wizyty uzgodniono wszystkie szczegóły wymiany, podzielono zadania dla poszczególnych grup oraz odpowiedzialność za nie.