Nagrania z komentarzami ekspertów/ekspertek:

  • Grzegorza Grucy (link >>> ) z Polskiej Akcji Humanitarnej

  • Moniki Łaskawskiej-Wolszczak z Fundacji WWF Polska (link >>>)

  • Marty Gontarskiej (link >>>) obecnie z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, a do niedawna przedstawicielki Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.