WYMIANA 

Jak było i czego się nauczyliśmy - dowiesz się z filmów poniżej oraz ZDJĘĆ

You can find out how it was and what we learned in the videos below and in the PHOTOS

PLANUJEMY PRZYSZŁE DZIAŁANIA/ 

WE PLAN FUTURE ACTIVITIES

20210819_163103.mp4
20210819_163511.mp4
20210819_164133.mp4
20210819_164807.mp4

Wręczenie certyfikatów "Youthpass" i "My power is... "/ Presentation of the certificates "Youthpass" and "My power is... "


Nasze warsztaty kulinarne: 

ZDJĘCIA Z CODZIENNYCH 7 - DNIOWYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH ZNAJDZIECIE WŚRÓD RELACJI Z CAŁOŚCI PROJEKTU :) / YOU WILL FIND PHOTOS OF THE DAILY 7-DAY COOKING WORKSHOPS AMONG THE REPORTS OF THE WHOLE PROJECT :)

Podział grup zadaniowych i zakupy/ 

Task group division and shopping


Nasi goście/ Our visitors:

Wiceprezydent miasta Piekary Śląskie ds edukacji - Pan Paweł Słota/ Vice President of the City of Piekary Slaskie for Education - Mr. Pawel Slota

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie - Pan Tomasz Wesołowski/ President of the City Council of Piekary Śląskie - Mr. Tomasz Wesołowski

Inspektor Kancelarii Prezydenta Miasta Piekary Śląskie - Pan Dariusz Borek/ Inspector of the Office of the Mayor of Piekary Śląskie - Mr. Dariusz Borek

Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Piekarach Śląśkich - Pan Michał Sojka/ Head of the Department of Education of the City Hall in Piekary Slaskie - Mr. Michał Sojka

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich - Pani Joanna Ryplewicz/ A representative of the Municipal Public Library in Piekary Slaskie - Mrs. Joanna Ryplewicz

Przedstawiciele Piekarskiej Policji - Pani Aleksandra Waniek - profilaktyk społeczny i Pan Łukasz Czepkowski - oficer prasowy/ Representatives of the Police of Piekary - Ms. Aleksandra Waniek - social preventionist and Mr. Łukasz Czepkowski - press officer

Wice Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych - Pani Katarzyna Brodowska/ Vice Director of the Group of Technical and Vocational Schools - Mrs. Katarzyna Brodowska

Przedstawiciel Asociace středoškolských klubů - Pan Petr Kantor/ Representative of the Association of High School Clubs - Mr. Petr Kantor/ 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie / President of the City Council of Piekary Śląskie

Przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej/ Representative of Municipal Public Library

Wiceprezydent miasta Piekary Śląskie - Pan Paweł Słota/ Vice President of the City of Piekary Slaskie - Mr. Pawel Slota

Naczelnik Wydziału Edukacji - Pan Michał Sojka i przedstawiciel Kancelarii Prezydenta ds kontaktów z zagranicą - Pan Dariusz Borek/ Head of the Department of Education - Mr. Michał Sojka and representative of the President's Office for International Relations - Mr. Dariusz Borek

Przedstawiciele policji w Piekarach Śląskich/ Police representatives in Piekary śląskie

Wice dyrektor zstiz w Piekarach Śląskich/ Vice director of the Zstiz in Piekary Slaskie

 NASI WOLONTARIUSZE/ OUR VOLUNTEERS

PAX 

w środku/ in the middle 

Lana 

Wolontariuszka EKS - z lewej, facylituje grupę przyszłości/ Esc volunteer - at left, facilitates a group of futures

ASIA

liderka młodzieżowa, z wielkim poświęceniem tłumaczy zawiłości Youthpass :)/ youth leader, with great passion explains the mysteries of Youthpass :)

DOMINIKA

Liderka młodzieżowa, po cichutku, niby niezauważona, tworzy projekty i pomaga w ich realizacji / A youth leader, quietly, seemingly unnoticed, creates projects and helps to implement them

PAULINA

Na środku sali - w ostatnich 3 latach przeszła metamorfozę z cichej myszki na prawdziwą liderkę młodzieżową / In the middle of the room - in the last 3 years she has undergone a metamorphosis from a quiet mouse to a true youth leader

tomek

Nasz niezastąpiony lider pierwszej pomocy / our must-have first aid leader

Jan

Ninja kuchennych rewolucji / Ninja of kitchen revolutions

Raul

Wolontariusz EKS - gotowy do pomocy w każdej chwili, zainspirował uczestników do zainteresowania programami europejskimi!  / An ESC volunteer - ready to help at a moment's notice, inspired participants' interest in European programs! 

martyna

Nieoceniona pomoc w kuchni / Invaluable help in the kitchen

KRÓTKA HISTORIA PROJEKTU/ 

Brief history of the project

Zajęcia kreatywne

Rzeźbienie w owocach/ Fruit carving

piknik slow food

Gra terenowa/ Outdoor game

produkty fairtrade w naszych koszykach zakupowych/ fairtrade products in our shopping baskets

Warsztaty Youthpass/ Youthpass workshops

Podział grup zadaniowych/ Division of task groups

Spal to! - zbędne kilogramy precz!/ Burn it off! - ...and the weight off! 

Ogrodowe warsztaty tematyczne/ Thematic garden workshops

Tajemniczy przyjaciel - losowanie/ secret friend - draw

Prezentacja - Chorwacja/ Presentation - Croatia

Prezentacja Polska/Presentation Poland 

Gadżety projektowe/ Project Gadgets 

Prezentacja Gruzja / Georgia presentation

szkolenie bhp / Safety and health training

Prezentacja - Czechy / Presentation - Czech Republic

TAŃCZYMY, GRAMY, ŚPIEWAMY / WE DANCE, WE PLAY, WE SING

zwiedzanie katowic i strefy kultury/ sightseeing in katowice and the culture zone

wizyta i warsztaty na farmie miejskiej/ visit and workshop on an urban farm

Koncert polskiego zespołu "NOCNA ZMIANA"/ Concert of the Polish band "NOCNA ZMIANA"

Wizyta w LOKAL - Bytom (centrum społEczne) i warsztaty tematyczne - planujemy przyszłość! / Visit to LOKAL - Bytom (community center) and thematic workshop - we plan the future!

zwiedzanie bytomia / sightseeing in bytom 

Ognisko z gitarą i kiełbaskami/ Bonfire with guitar and sausages

PLENEROWE WIDOWISKO HISTORYCZNE/ OUTDOOR HISTORICAL SPECTACLE

śląski koncert/ Silesian concert

Śląski obiad / Silesian dinner

Wręczenie certyfikatów youthpass/ Presentation of youthpass certificates

Zwiedzanie sztolni w Tarnowskich górach - obiekt Unesco/ Visiting an underground mine in Tarnowskie Góry - a Unesco World Heritage site

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA WYMIANY/ CLOSING CEREMONY