Warsztaty z grą planszową "Czwarta władza"

plakat - Zaproszenie do udziału w warsztatach/

poster - Invitation to the workshop

Z warsztatami odwiedziliśmy organizacje w całej Polsce we wszystkich województwach.

Poniżej wykaz miejsc, w których przedstawicielki INDID zrealizowały warsztaty z grą wraz z linkami do fotorelacji:

With the workshops we visited organisations all over Poland in all provinces.

Below is a list of the places where INDID representatives carried out workshops with the game:

FOTOGALERIA Z WARSZTATÓW Z GRĄ "CZWARTA WŁADZA"/

PHOTO GALLERY OF THE WORKSHOP WITH THE GAME "FOURTH POWER"