Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych

niemarudni.pl

Facebook

17 września 2020r. nasza organizacja została przyjęta do grona organizacji tworzących GRUPĘ ZAGRANICA - federację 57 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i uznanie naszego dotychczasowego dorobku.

Więcej o GRUPIE ZAGRANICA: https://zagranica.org.pl/


2015: Tak zaczynaliśmy/ That's how we started:

Warsztaty rozwojowe NA DOBRY START - dziękujemy Pani Monice Bajce ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW za przeprowadzenie dla nas warsztatów. Obiecujemy nie zmarnować potencjału. / Development workshops FOR GOOD START - we thank Mrs. Monika Bajka from the Association for Assistance to Children and Youth " House of Guardian Angels" for conducting workshops for us. We promise not to waste the potential.

O NAS:

KIM JESTEŚMY?

Prezes Stowarzyszenia:

Joanna Morys - nauczycielka wychowania fizycznego, trenerka szermierki, wieloletnia organizatorka i instruktorka obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Na co dzień można ją spotkać na rolkach, rowerze, nartach lub uprawiającą jogę. Zafascynowana żeglarstwem oraz podróżami. /

President of the Association:

Joanna Morys - physical education teacher, fencing trainer, longtime organizer and instructor of sports camps for children and youth. Every day she can be found on roller skates, bicycles, skis or doing yoga. Fascinated with sailing and traveling.

Wiceprezes Stowarzyszenia:

Dobrota Egner - nauczycielka, instruktorka narciarstwa. Trenerka edukacji globalnej, koordynatorka projektów , współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Polską Akcją Humanitarną, Fairtrade Polska, Fundacją Otwarty Plan, Polską Zieloną Siecią. Pisze i realizuje wiele projektów międzynarodowych i lokalnych z młodzieżą. Twórczyni Gry Miejskiej „Fair Train” – od 2011 roku odbyło się 7 edycji imprezy. Obecnie dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śl.

Prywatnie mama trójki wspaniałych dzieci robiących to, co kochają najbardziej i odnoszących niezwykłe sukcesy w tańcu i sporcie. /

Vice President of the Association:

Dobrota Egner - teacher, ski instructor. Global education trainer, project coordinator, cooperates with, among others with the Center for Education Development, Polish Humanitarian Organization, Fairtrade Polska, the Open Plan Foundation, and the Polish Green Network. He writes and implements many international and local projects with young people. Creator of the "Fair Train" City Game - since 2011 the 7th edition of the event took place. Currently director of the Youth Culture Center No. 2 in Piekary Śl.

Privately, mother of three wonderful children doing what they love the most and achieving remarkable successes in dance and sport.

Wiceprezes Stowarzyszenia:

Beata Górny - Od 1995 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest pedagogiem specjalnym, terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu oraz EEG Biofeedback. Pracuje jako nauczyciel w niepublicznej szkole specjalnej ARKA NOEGO, a dodatkowo prowadzi własny Gabinet Stymulacji Rozwoju (dla zainteresowanych edu-progressio.pl). Prywatnie jest mamą dwóch dorosłych już córek. Jak widać praca jest jej pasją, więc mając jeszcze trochę wolnego czasu ... jest w niemarudnych.pl

Bez niej papiery w stowarzyszeniu nie byłyby na swoim miejscu ! /

Vice President of the Association:

Beata Górny - Since 1995, she has been working with children and youth with special educational needs, is a special educator, individual hearing stimulation therapist and EEG Biofeedback. She works as a teacher at the non-public ARKA NOEGO special school, and additionally runs his own Development Stimulation Cabinet (for those interested in edu-progressio.pl). Privately, she is a mother of two grown daughters. As you can see, her work is her passion, so while still having some free time ... she is in niemarudnych.pl

Without her, the association papers would not be in place!

ANETTA MUSIAŁ-PAŹDZIORA:

pracuje w Korporacji. W stowarzyszeniu zajmuje się działalnością charytatywną i organizacją szlachetnej paczki. Co roku z jej garażu wyjeżdża ponad 100 paczek dla potrzebujących rodzin.

Jej pasją oprócz paczek są narty i robienie zdjęć. To wszystko razem, plus rodzina powoduje, że chce się żyć:) /

she works at the Corporation. In the association he is involved in charity and the organization of a noble parcel. Every year, more than 100 packages for the needy families go out of her garage.

Apart from packages, her passion is skiing and taking photos. It's all together, plus the family makes you want to live :)


BUBUSŁAWA GÓRNY:

kocha fotografię, a swoimi pracami chce pokazać jak widzi to, co ją otacza. Wystawiała swoje prace w Jaworznie (kilkakrotnie, na wystawach samodzielnych i zbiorowych), oraz na wystawach zbiorowych w Mariborze (Słowenia), Budapeszcie (Węgry) i w Warszawie. Dzień po dniu osiąga coraz większe sukcesy. Otworzyła własne studio fotograficzne w Katowicach

she loves photography, and with his works she wants to show how she sees what surrounds her. She exhibited her works in Jaworzno (several times, at independent and collective exhibitions), and at group exhibitions in Maribor (Slovenia), Budapest (Hungary) and Warsaw. Day after day, it is becoming more and more successful. She has opened her own photo studio in Katowice


SONIA EGNER:

tancerka i choreografka, absolwentka Codarts - University of Arts w Rotterdamie / Holandia i zarządzania międzykulturowego (Uniwersytet Śląski). W latach 2016-17 prowadziła zajęcia w Szkole Tańca Equrolla w Warszawie i zrealizowała drugą część projektu tanecznego MIGRACJE z kobietami w Polsce i Australii. Twórczyni i producentka wielu ciekawych projektów tanecznych. Obecnie pracuje w Państwowej Szkole Cyrkowej w Julinku / Polska jako nauczycielka tańca i choreografka. Przykład jej projektu: „Migracje”: https://www.facebook.com/pmigration/?ref=br_rs.

/ choreographer, dancer. A graduate of Codarts - University of Arts in Rotterdam / Holland and intercultural management (University of Silesia). In the years 2016-17 she conducted classes at Equrolla Dance School in Warsaw and realized the second part of the dance project MIGRACJE with women in Poland and Australia. The creator and producer of many interesting dance projects. Currently, she works at the State School of Circus in Julinek/Poland as a dance teacher and choreographer. An example of her project: "Migrations": https://www.facebook.com/pmigration/?ref=br_rs.


MACIEJ MORYS:

człowiek zawsze w ruchu, nic go nie zatrzyma. Każdą wolną chwilę spędza "na sportowo". Instruktor Winsurfingu PSW, zawodnik pierwszoligowej drużyny footballu amerykańskiego AZS Silesia Rebels, były zawodnik koszykówki, instruktor snowboardu (III klasa SITS), latem dodatkowy czas dzieli jeszcze pomiędzy rolkami, longboardem i rowerem. Instruktor obozów sportowych dla dzieci i młodzieży / a man always moving, nothing can stop him. He spends every free moment "on sport". Winsurfing instructor of PSW, player of the first league football team of American AZS Silesia Rebels, former basketball player, snowboard instructor (3rd class SITS), in summer the additional time is divided between the rollers, longboard and bicycle. Instructor of sports camps for children and youth.


MARTA MORYS:

  • skończyła architekturę, pasjonatka snowboardu i windsurfingu. W czasach studenckich świetna opiekunka na obozach dla dzieci / She is an architecture graduate, snowboarding and windsurfing enthusiast. In her student days, she was a great carer at children's camps.


URSZULA WÓJCIK :


stowarzyszeniowa babcia, aktywna turystka z frakcji Klubu Turystów Optymistów KTO, przewodnik terenowy PTTK po woj. śląskim, świetnie jeździ na nartach, uwielbia podróże / The association's grandmother, an active tourist from the fraction of the KTO Tourist Optimists' Club, PTTK's field guide to the Silesian Voivodeship, a great skier, loves to travel.

GOSIA NOWAK

Edukatorka i trenerka edukacji globalnej, medialnej, antydyskryminacyjnej i P4C (dociekania filozoficzne). Od czterech lat zaangażowana w projekty lokalne i międzynarodowe oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie koordynacji projektów oraz prowadzenia warsztatów i szkoleń dla uczniów, studentów, nauczycieli i dla dorosłych.Chętnie dzieli się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także stale poszerza swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności zgodnie z powiedzeniem "kiedy nauczyciel przestaje się uczyć - przestają się uczyć jego uczniowie…" / Educator and trainer of global, media, anti-discrimination and P4C education (philosophical inquiry). For four years involved in local and international projects and actions for sustainable development.She cooperates with NGOs in the field of project coordination and conducting workshops and training for pupils, students, teachers and adults.She is willing to share her knowledge and experience with participants, but she is also constantly expanding her competences, knowledge and skills according to the saying "when a teacher stops learning - his pupils stop learning...".


ASIA LOEWE

Managerka związana z największymi na rynku instytucjami finansowymi. Jej pasja to podróże: nowe miejsca, nowe smaki, nowi ludzie + fotografia. Uwielbia aktywność: koniecznie poranny jogging lub wieczorne nordic walking. Absolwentka Akademii Profesjonalnego Coachingu / Manager associated with the largest financial institutions on the market. Her passion is travelling: new places, new tastes, new people + photography. She loves activity: necessarily morning jogging or evening nordic walking. Graduate of the Academy of Professional Coaching.

DORIAN LOEWE

specjalista od gier komputerowych, redaktor i przyjaciel serwisu Arhn.eu . Ceni sobie dobre kino, interesuje go ogólnie pojęta reklama. Pomysłodawca i organizator akcji charytatywnej GRAMYTATYWNIE / computer game specialist, editor and friend of Arhn.eu . He appreciates good cinema, he is interested in advertising in general. Originator and organizer of the charity action GRAMYTATYWNIE