RODO klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl z siedzibą w Katowicach, KRS 0000566521. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu gromadzenia danych związanych z realizacją projektów i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  • Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych przez 5 lat.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/ Panu danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.