Nasze dokumenty/

Our documents

Nasz statut:

Statut_niemarudni_pl_15.06.2015.pdf
2020_bilans_rach. zysków i strat_.pdf

2020_bilans_rachunek zysków i strat


2020_sprawozdanie finansowe.pdf

2020_sprawozdanie finansowe


2019_bilans_rach zysków i strat.pdf

2019_bilans_rach. zysków i strat


2019_sprawozdanie finansowe.pdf

2019_sprawozdanie finansowe


2018_bilans_rach_z_s.PDF

2018_bilans + rachunek zysków i strat


2018_sprawozdanie finansowe.pdf

2018_sprawozdanie finansowe


2017_bilans_rach_z_s.PDF

Bilans_rach zysków i strat 2017


sprawozdanie finansowe za 2017.PDF

Sprawozdanie finansowe 2017