"Human right, our rights!"

Już niedługo rozpoczniemy realizację kolejnego projektu Erasmus+ "Prawa człowieka: Nasze Prawa!" we współpracy z Para Taekwondo Klub Krijesnice z Chorwacji - organizator oraz partnerami: ArTeam z Bułgarii i Stowarzyszenia Babilon Travel z Rumunii. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat praw człowieka przysługujących osobom niepełnosprawnym. / We will soon start another Erasmus+ project "Human Rights: Our Rights!" in cooperation with Para Taekwondo Klub Krijesnice from Croatia - the organiser and partners: ArTeam from Bulgaria and Babylon Travel Association from Romania. The main objective of the project is to increase the knowledge of the participants about the human rights of people with disabilities.

Więcej informacji w artykule / More information in the article